Farklı Hizmet Anlayışımız, Tecrübeli Kadromuz
Referanslarımız, Yetki Belgelerimiz ve Güvencemizle
Size Çok Yakınız...
Previous Next
Profesyonel Madencilik Çözümleri
Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik

Maden Danışmanlığı

• YTK ve Müşavirlik Hizmetleri
• İşletme Projesi hazırlanması ve
işletme ruhsatı alımı
• Cevher hazırlama tesis dizaynı
• İSG Danışmanlığı
• Yeraltı madencilik yöntemi seçimi
• Planlama ve programlama
Jeolojik Danışmanlık

• Jeolojik Prospeksiyon
• Detay jeolojik etüt çalışmaları
• Rezerv tahmini
• Sondajlı etüt çalışmaları
• Maden sahalarının değer tespiti
• Maden sahasının tenör dağılım analizi
• Jeokimyasal etüt çalışmaları
• Jeolojik harita yapımı
Çevre Danışmanlığı

• Çevresel Ön Etüt Çalışmaları
• Atık Yönetim Planı Hazırlanması
• Çevre Yönetim Planı Hazırlanması
• Çevresel Risk ve Sürdürülebilirlik Analizleri
• Doğaya Yeniden Kazandırma Planlarının Hazırlanması
• Ekolojik Etki Değerlendirme Raporları
Madencilik Çözümleri

• Cevher Hazırlama Sorun Çözümleri
• Maden işletme sorun çözümleri
• Jeolojik çözümler
• Delme Patlatma Sorun Çözümleri
• Yeraltı işletme çözümleri
• Tesis kurulumu